Híradónak tanultak...

A csapatok vezetésének biztosításához állandó kapcsolatra, összeköttetésre van szükség az elöljáró és az alárendeltek,>valamint az együttműködők között. Az összeköttetés megvalósulhat: személyes érintkezéssel, összekötőtisztekkel, híradással.

A híradás fogalma: a csapatvezetésnek, a harceszközök és fegyverek irányításának alapvető eszköze a szóbeli és írásbeli

információk (adatok) továbbításának biztosítására.

A híradással szemben támasztott követelmények:

- Valamennyi információfajta kellő időben történő hiteles és rejtett továbbításának képessége.

- A híradás azon képessége, amely normaidőn belül biztsítja az információk továbbítását, a párbeszédek lefolytatását.

- A híradás azon képessége, amely meghatározott pontossággal biztosítja a leadott (eredeti) közlemények újra előállítását a vételi pontokon.

- A híradás azon képessége, amely biztosítja, hogy az ellenség előtt titokban maradjon a továbbított információk tartalma és az információtovábbítás ténye.
ÉS ÍGY TOVÁBB...

A témával kapcsolatos néhány link az internetről: